Aben BV

Biogas

Elektra

Het biogas dat in de vergisters wordt geproduceerd wordt in 5 WarmteKrachtKoppelingen (WKK) en een ORC omgezet in elektriciteit. De volgende WKK's zijn op de locatie aan de broeksteen in Wanroij aanwezig:

• Deutz
• Jenbacher 320
• Jenbacher 420
• Jenbacher 420
• Jenbacher 420
• Triogen ORC

De totale elektriciteitsproductie per jaar bedraagt ruim 35.000.000 kWh. Dit is genoeg voor ruim 10.000 huishoudens.

Warmte

Bij de productie van elektriciteit komt veel warmte vrij. Alle warmte die hierbij vrijkomt wordt door Aben Recycling BV nuttig gebruikt. De warmte wordt gebruikt voor de volgende toepassingen:

• Zetmeel ontsluiting voor varkensvoer
• Verwarming varkensstallen
• ORC
• Druksterilisatie van digestaat
• Warmtelevering aan een naastgelegen kippenbedrijf
• Banddroger

Alle restwarmte die over is wordt vervolgens weer gebruikt in een aantal verplaatsbare
droogcontainers.

Co-vergisting

Co-vergisten is het vergisten van uitwerpselen van dieren samen met een ander organisch product, vaak afkomstig uit de land- en tuinbouw of de (vee)voedingsindustrie. Het toevoegen van organisch materiaal (co-producten) aan uitwerpselen van dieren verhoogt de biogasproductie.
De positieve lijst van producten die gebruikt mogen worden voor co-vergisting staan in de Bijlage Aa, onderdeel IV van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Deze lijst wordt regelmatig uitgebreid met nieuwe producten.

Installatie