Aben BV

Landbouwbedrijf

Melkveebedrijf

Op de locatie aan de Hank in Wanroij is een zeer modern melkveebedrijf gevestigd. Door middel van 5 melkrobots worden de koeien gemolken. De melk wordt geleverd aan een Nederlands zuivelbedrijf. Een deel van het voer komt van eigen landbouwgrond.
Tevens is op deze locatie het kantoor van Aben BV gevestigd.

Varkenshouderij

Aben BV is gespecialiseerd in het houden van vleesvarkens. Op 3 verschillende locaties in Wanroij en Rijkevoort worden vleesvarkens gehouden. De locatie in Rijkevoort is een moderne etagestal bestaande uit 2 verdiepingen. Daarnaast worden, op de locatie aan de Broeksteen in Wanroij, met behulp van de restwarmte van de biogasinstallatie de verschillende stallen verwarmd. Tevens wordt een deel van de warmte omgezet in stoom. Het stoom wordt vervolgens gebruikt voor de ontsluiting van het varkensvoer. Synergie en duurzaamheid tussen de verschillende takken van Aben BV is erg belangrijk in de bedrijfsvoering.