Aben BV

Recycling


Wij produceren duurzame elektriciteit met met een Biovergistingsinstallatie. Door middel van Co-vergisting zijn wij in staat in om genoeg elektriciteit te produceren voor ruim 10.000 huishoudens. Wij zijn in staat verschillende resttromen op een duurzame manier te verwerken, mits deze voldoen aan de voorwaarden van de Bijlage AA van de meststoffenwet.

Organisatie


Wij zijn van origine een agrarisch bedrijf met melkkoeien, vleesvarkens en akkerbouw. In de loop der jaren hebben wij ons bedrijf verder uitgebreid en zijn we ook begonnen met een biovergistingsinstallatie om op deze manier ook een bijdrage te leveren aan een duurzame maatschappij.

Landbouwbedrijf


Het landbouwbedrijf is onderverdeeld in melkkoeien en vleesvarkens op 4 verschillende locaties in Wanroij en omgeving. Daarnaast verbouwen we gras en mais voor onze eigen dieren. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel binnen de verschillende bedrijven. Daarom is synergie tussen het landbouwbedrijf en de recycling tak erg belangrijk.